VOLVO

: 20476045

VİTES KOLU

80*115*80

200

1,85 kg