VOLVO

: 244825

VOLVO

: 3830076

BOSCH

: 0440008068

MAZOT EL OTOMATİĞİ

80*115*80

120

0,39 kg