21130049

KAPLİN M22 SARI OTOMATİK

80*115*80

1000

0,10 kg