VOLVO

: 21341960

VİTES KOLU

80*115*80

100

0,90 kg